hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2019/015469

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub náletov do 40 cm obvodu na okraji parciel podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách KN 6420,6409, a LV 2838 pre Petra Dianišku v k.ú, Tisovec