hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2019/004912

 

Žiadosť Zoltána Czeneho, Sabová 4, 979 01 Rimavská Sobota o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín

na parcelách KNC č.2861 druh pozemku orná pôda, 3020 druh pozemku orná pôda, 3022 druh pozemku trvalý trávny porast,

3023 druh pozemku ostatná plocha, 3024 druh pozemku ostatná plocha, 3025 druh pozemku ostatná plocha v k.ú. Petrovce

z dôvodu čistenia pasienkov a lúk od náletových drevín /prevažne do obvodu 40 cm vo výške 130 cm nad zemou/,

pozemky sú zarastené náletovými drevinami a nie je možné ich obhospodarovať ako TTP, lúku.