hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2018/017191

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub drevín  na parcelách KNC č.29716,2686/1,2715/3 v k.ú. Hnúšťa na parkovisku GE.NE.S s.r.o, ktoré ohrozujú majetok spoločnosti a zametnancov