domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-RS-OSZP-2018/015645

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák. 543/2002 na parcele KN E 3678, 3677, 3675 v k.ú Tisovec pre Jána Krišku