hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2018/015645

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák. 543/2002 na parcele KN E 3678, 3677, 3675 v k.ú Tisovec pre Jána Krišku