hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2018/014433

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa §47 zák.543/2002 Z.z  na parcelách KN E 1873,1871,1870  v k.ú  Lukovištia pre JUDr. Jaroslava Gregorca, R.S