hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2018/014432

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa §47 zák.543/2002 Z.z  na parcelách KN C 522,505/4 a KN E 583,584,586,760,474,475,1117,1200,433,434,614,49,551,552,627,1036,1175,522,523,503,1183,118,1171,1050,1044  v k.ú  Hačava pre AG Hačava