hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2018/009470

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách uverejnených na KN C 5626, 5627,5628 a KN E 5629/1 , 5629/2 a 5633/2 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Ing.Zdenka Očovana.