hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2018/006290

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách uverejnených na LV 954,381,686 v k.ú. Nižný a Vyšný Blh pre žiadateľa Ing. Ladislava Ibosa.