hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2018/002918

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín /stromov a krovín/ v k.ú. Gemerské Dechtáre,

na parcelách EKN č. 2105, 2114/22, 2114/14, CKN č.2114/13, 2114/17, 2114/15, 2108/6, 2115

pre žiadateľa Pavla Lacku, Gemerské Dechtáre 33, 980 04.