domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-RS-OSZP-2017/012053

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Jozefa Fekiača, Chrámec 85, na parcelách č. 2155, 2154, 2127, 2128 v k.ú. Chrámec