domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-RS-OSZP-2017/002619

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

pre žiadateľa Obec Šimonovce, na parcelách č. 1466, 1465, 1467 v k.ú. Šimonovce