hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2016/015156

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN-E 3435,3436,3440,3440/1,3437,3438,3439 v k.ú Klenovec pre žiadateľa Mgr. Pavla Vančíka