domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-RS-OSZP-2016/014182

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Veľký Dvor č.12, 937 01 Želiezovce na parcelách CKN č. 3960/49, 3966/16 v k.ú. Rimavská Sobota