hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2016/013971

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN-C 3684/1,3684/2,3686/5,2031/1,5, 90/1 v k.ú Tisovec Hrušovo pre žiadateľa Mesto Tisovec