hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2016/011575

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín žiadateľa Ing. Ľudovíta Hrma, L.Svobodu 1680/19, 979 01 Rim.Sobota v k.ú. Rimavská Sobota na parcelách č. 4185/29, 4185/36