hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2015/014877

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín   podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na  parcelách KN –C 4492,4577,4580,4591,4656/2,4664,4665,4666,4701,4702,4710/1,4718/10,4719,4722/1,4894/1,4896,4897/4898,4900,5276,5368,5369,6575/2,6590/2,6599/2,6602,6615/2,7741,7742,7743,7744,7751/2,7782/2,7786/2,7786/4,7789,7790/1,3836,3939/1, 4116, 4190,4271,4384/1,2, 43496/1,4491,4707,4718/8,9, 4748, 4718/7,4920,4926,4928,4957/3,5347, 5403,5447,5634, 5843, 5933/1, 6444,6461,6502/1,5604,6543,7524/1, 7509/2,7524/1, 7726/3, 7786/1, 7726/3,7897 v k.ú. Tisovec  pre žiadateľa PM s.r.o, Bratislava.