hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-RS-OSZP-2015/014407

Žiadosť na vydanie rozodnutia na výrub drevín - čisteniepastvín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. na parcelách uvedených na LV 1565,1751,3123,874 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Jána Roška