domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-RS-OSZP-2015/006976

Žiadosť na určenie podmienok výrubu drevín rastúcich mimolesa podľa § 47 ods. 7 zák. 543/2002 Z. z. na potoku Blh v r.k.23,51 až 23,52 v k.ú. Teplý Vrch pre žiadateľa SVP š.p., Banská Bystrica