hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RS-OSZP-2015/003481

Žiadosť na výrub drevín podľa § 47 zák. č. 543/2002 Z. z. na parcelách č. 6411, 6413 a 6414/1 v k.ú. Tisovec pre žiadateľa Ing. Matouša Melicha, Košice