domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Nová web stránka

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – čistenie pastvín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č.5373,5374,5375,5394,5395,5396,5397,5398 atď v .k.ú. Tisovec pre žiadateľa AGROSPOL Hradová, Tisovec