hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

13/01011 - KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa ô 47 ods. 3 zák č. 543/2002 na parcele č. 6180/3 a 6180/5 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa Jána Hrušku, Klenovec