hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

13/00187-KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. 543/2002 na parcele č. 7177, 7178, 7180 v k.ú Tisovec, pre žiadateľa Rastislava Štrbu, Tisovec