hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

13/00122-DG

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 záona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na výrub drevín v k.ú. Ožďany parcely CKN č.  2592/1, 4198, 2595/5,  2592/3, 2595/5, 2592/2, 2594, 4170, 2595/3, 2595/4, 2600/1 žiadateľa Slovenská správa ciest, IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica