domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

12/01288- MKA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. 543/2002 na parcele č. 7499/1 v k.ú. Klenovec, pre žiadateľa Alenu Ferancovú, Klenovec