hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

12/01207-DG

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2012/00955 Dg zo dňa 14.09.2012 v zmysle § 89 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v  znení neskorších predpisov na výrub drevín v k.ú. Chanav na parcele č. 2761, 2650 žiadateľa Roľnícka spoločnosť, a.a. Bottovo 154