hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RA-OSZP-2018/000214

Žiadosť na výrub drevín (cca 120 ks drevín rod breza topoľ, vŕba)podľa  § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcich na parcele KNC č. 786/1 v k.ú.Muránska Zdychava pre žiadateľa (fyzická osoba).