hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-RA-OSPZ-2019/000521

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č, 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich v k.ú. Muráň na parcelách 904/6, 935/21, 930/12 a 930/14 (zastavaná plocha, ostatná plocha) v celkovom počte 32 ks pre žiadateľa  spoločnosť anarchy.sk.s.r.o,Muráň - Predná Hora.