hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-DT-OSZP-2017/001004/JAG

Imrich Matúška, bytom Skliarovo č. 106, 962 12 Detva, žiada o udelenie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. NR SR č. 543/2002 Z.z. ,  na výrub stromov rastúcich mimo lesa, na pozemku parc. KN-E č. 7258 (TTP) (KN-C č. 8954), KN-E č. 7257 (TTP) (KN-C č. 8916) v CHKO Poľana, v kat. úz. Detva.