hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-DT-OSZP-2017/000792/JAG

Milada Piovarčiová, bytom S.Stračinu č. 6, 962 12 Detva žiada o súhlas na výrub stromov na pozemku prc. KN-E . 7175 -TTP(KN-C č. 8933/1), v k. ú. Detva