domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-DT-OSZP-2016/000657/JAG

Slovenský skauting, 21.Zbor Korčín, 962 01 Zvolenská Slatina žiada o udelenie súhlasu podľa §13 ods. 2 písm k) zákona 543/2002 Z.z. na organizovanie  verejného turistického podujatia-letný skautský tábor na pozemku parcely KN-C č. 4154 v CHKO Poľana, v k. ú. Dúbravy, v termíne od 11.07.2016 do 24.07.2016.