domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-DT-OSZP-2016/000424/JAG

Žiadosť na výrub drevín-Ing. Ondrej Holík, SNP 272/38, Očová, výrub drevín na parc. KN-C č. 4122, 4123 v k. ú. Dúvravy