hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BR-OSZP-2019/001789 Kuk

Žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, na parcelách C:

KN č.: 1079, 1077, 1067/1, 1074, 1080, 1083, 1049, 1044, 1064, 1062, 1043/1, 1005, 1087, 1088, 1116, 1092/1, 126, 1272/1, 1090, 1273/1, 1129, 1123/1, 1264, 1258, 1255, 1130, 1253, 1255, 1238 v k.ú. Braväcovo

KN č.: 1851, 1873, 1882, 1885, 1894/1, 1898/1, 1473, 1487/1, 1483/2, 1483/1, 1483/3, 1894/1 v k.ú. Beňuš.

Žiadateľ: AGB Beňuš, 976 64 Beňuš

Žiadateľ bude na uvedených parcelách pestovať obilniny a krmoviny na ornej pôde a krmoviny na TTP podľa osevného plánu, ktorý sa každoročne obmieňa na základe agrotechnických postupov.