hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-BB-OSZP3-2019/020344/ZI

 

Vydania súhlasu  podľa § 14 ods. (2) písm. d) zákona 543/2002. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zák. 543/2002)  na let lietadlom (vrtuľníkom) ktorého výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla (vrtuľníka) v k.ú.  Staré Hory, Turecká  pre Stredoslovenskú distribučnú a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina. Žiadateľ uvádza že vrtuľník bude použitý pri montáži, demontáži podperných bodov a ťahaní nového izolovaného vodiča v neprístupnom teréne.