hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2019/016647/ZI

Oznamenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 14 ods. (2) zákona 543/2002. Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zák. 543/2002) na oplotenie pozemku, pasenie, napájanie a preháňanie 500 ks bahníc v lokalite Turecká – Salašky v k.ú. Turecká a 500 ks bahníc v lokalite Rybô v k.ú. Staré Hory pre Poľnohospodárske družstvo Banská Bystrica časť Podlavice, Podlavická cesta 85, 974 09 – Banská Bystrica.

Ústne pojednávanie sa uskutoční v pondelok 06. mája 2019 so začiatkom o 9:30 hod v kancelárii č. 727 na 7. poschodí Okresného úradu Banská Bystrica.