hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úradná tabuľa - všetky oznamy

SKUEV0819 Vážsky Dunaj

22.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0819 Vážsky Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0074 Dubník

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0074 Dubník do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0091 Ploská hora

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0091 Ploská hora do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0066 Kamenínske slaniská

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0066 Kamenínske slaniská do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0070 Martovská mokraď

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0070 Martovská mokraď do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0092 Dolnovážske luhy

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0092 Dolnovážske luhy do národného zoznamu území európskeho významu

Evonik Fermas, s. r. o., Slovenská Ľupča

20.03.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o SEA strategickom dokumente

17.03.2023 Oznámenie o SEA strategickom dokumente k Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - Aktualizácia 2021 (PDF, 1,2MB)

Sušiaca a granulačná linka na drevené pelety

15.03.2023 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rozšírenie výrobného areálu fy. Delta – III. etapa

14.03.2023 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0220 Šaštínsky potok

13.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0220 Šaštínsky potok do národného zoznamu území európskeho významu

Most ponad potok Predmieranka, Turzovka - Predmier

09.03.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Mäsovýroba Oravská Polhora

09.03.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0307 Tatry

07.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0307 Tatry do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0072 Detvice

07.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0072 Detvice do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV1227 Čiližské močiare

07.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV1227 Čiližské močiare do národného zoznamu území európskeho významu

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia

07.03.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje zmenu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska andezitu v dobývacom priestore Slanec

06.03.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0820 Dolný tok Hrona

03.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0820 Dolný tok Hrona do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0395 Pohrebište

03.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0395 Pohrebište do národného zoznamu území európskeho významu

Truck centrum Senec

03.03.2023 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0075 Klátovské rameno

01.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0075 Klátovské rameno do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0822 Malý Dunaj

28.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu

KE, Modernizácia električkových tratí v meste Košice, 2. etapa

28.02.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Obytný súbor Panoráma 5

28.02.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Bytový dom Terchovská a dotknuté územie

27.02.2023 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

Obchodné centrum Žiar nad Hronom

23.02.2023 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekonštrukcia mosta M4664 cez inundačný kanál pred obcou Ptrukša

23.02.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany

21.02.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

I/15-013 Breznica most M6548

21.02.2023 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0889 Medovarské dubiny

20.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0889 Medovarské dubiny do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0891 Domanícke stráne

16.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť časť parcely lokality SKUEV0891 Domanícke stráne do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0192 Prosečné

16.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť časti vybraných parciel lokality SKUEV0192 Prosečné do národného zoznamu území európskeho významu

Plán využívania ložiska štrkopieskov Sučany – Veľké Diely na roky 2020 -2027

16.02.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekonštrukcia odvodnenia časti obce Stred a Sihoť Oravská Jasenica

14.02.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0309 Poprad

03.02.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zvýšiť stupeň ochrany na vybraných parcelách lokality SKUEV0309 Poprad do národného zoznamu území európskeho významu

Pod Zábrehom 3 – blok A, blok B, blok C

03.02.2023 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

I/74 Ubľa most 74-042 (M5960)

03.02.2023 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

I/15 Miňovce Most 15-011A

03.02.2023 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

I/15-013 Breznica most M2590

03.02.2023 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0258 Tlstý vrch

01.02.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0258 Tlstý vrch do národného zoznamu území európskeho významu

Hotelový a rekreačný komplex Záhorská Ves

01.02.2023 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

Laurin dvor – Obytný komplex

01.02.2023 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0266 Skalka

31.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0266 Skalka do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0264 Klokoč

30.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0264 Klokoč do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0265 Suť

30.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0265 Suť do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0288 Kysucké Beskydy

26.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0834 Ľadonhora

26.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]