Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

VÝZVA

02.12.2019 na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje

MVE Smrečianka

15.11.2019

Chemický ústav SAV

14.11.2019 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava, podal dňa 11. novembra 2019 žiadosť o zrušenie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1 v zmysle § 36 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. Zmena sa týka zrušenia súhlasu pre uzavretý priestor zaevidovaný na ministerstve životného prostredia pod číslom 390068.

Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstva životného prostredia SR

03.10.2019 Pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]