hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Univerzita Komenského (Prírodovedecká fakulta)

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Univerzita Komenského (Prírodovedecká fakulta) v Bratislave podala dňa 15. februára 2024 žiadosť o vydanie súhlasu na činnosti zatriedené do rizikovej triedy 3 podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 18. marca 2024 na adresu: .