hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

SKUEV0819 Vážsky Dunaj

22.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0819 Vážsky Dunaj do národného zoznamu území európskeho významu

OU-ZA-OSZP1-2023/022619/Drn

22.03.2023 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-ZA-OSZP1-2023/022624/Drn

22.03.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 5 zákona.

7286/2023-6.3

21.03.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

8098/2023-6.3

21.03.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky z územnej ochrany

SKUEV0074 Dubník

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0074 Dubník do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0091 Ploská hora

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0091 Ploská hora do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0066 Kamenínske slaniská

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0066 Kamenínske slaniská do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0070 Martovská mokraď

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0070 Martovská mokraď do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0092 Dolnovážske luhy

20.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0092 Dolnovážske luhy do národného zoznamu území európskeho významu

Evonik Fermas, s. r. o., Slovenská Ľupča

20.03.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Oznámenie o SEA strategickom dokumente

17.03.2023 Oznámenie o SEA strategickom dokumente k Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach Slovenskej republiky - Aktualizácia 2021 (PDF, 1,2MB)

8038/2023-6.3

16.03.2023

ou-bb-oszp1-2023/020127-si

16.03.2023 žiadosť o udelenie výnimky a vydanie súhlasov na uskutočnenie hromadného podujatia MDD - Cesta Rozprávkovým lesom v extraviláne obce Valaská v území s 2.stupňom ochrany.

ou-bb-oszp1-2023/020128-si

16.03.2023 žiadosť o udelenie výnimky a vydanie súhlasov na uskutočnenie hromadného podujatia - krnohové preteky - v extraviláne obce Valaská v území s 2.stupňom ochrany

OU-ZA-OSZP1-2023/021140/Drn

16.03.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-ZA-OSZP1-2023/021130/Drn

16.03.2023 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2023/021966/Kub

16.03.2023 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z . o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2023/019789

15.03.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu

7986/2023-6.3

15.03.2023 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany

Sušiaca a granulačná linka na drevené pelety

15.03.2023 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

7812/2023-10.1

14.03.2023 Zberné suroviny Žilina a.s.

Rozšírenie výrobného areálu fy. Delta – III. etapa

14.03.2023 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0220 Šaštínsky potok

13.03.2023 Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0220 Šaštínsky potok do národného zoznamu území európskeho významu

Most ponad potok Predmieranka, Turzovka - Predmier

09.03.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Mäsovýroba Oravská Polhora

09.03.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]