Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa - všetky oznamy

OU-PP-OSZP-2019/022753

19.12.2019 Ladislav Hadnagy - výrub drevín

VÝZVA

02.12.2019 na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje

MVE Smrečianka

15.11.2019

Chemický ústav SAV

14.11.2019 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava, podal dňa 11. novembra 2019 žiadosť o zrušenie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1 v zmysle § 36 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. Zmena sa týka zrušenia súhlasu pre uzavretý priestor zaevidovaný na ministerstve životného prostredia pod číslom 390068.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]