hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Úradná tabuľa - všetky oznamy

SKUEV0266 Skalka

31.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0266 Skalka do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0264 Klokoč

30.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0264 Klokoč do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0265 Suť

30.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0265 Suť do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0288 Kysucké Beskydy

26.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0288 Kysucké Beskydy do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0834 Ľadonhora

26.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0834 Ľadonhora do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0256 Strážovské vrchy

23.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0256 Strážovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu

Obaľovacia súprava a betonárka Nižná Slaná

23.01.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Evonik Fermas s. r. o., Slovenská Ľupča

23.01.2023 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

SKUEV0371 Žalostiná a SKUEV3371 Žalostiná

20.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0371 Žalostiná a SKUEV3371 Žalostiná do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0367 Holubyho kopanice a SKUEV3367 Holubyho kopanice

20.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0367 Holubyho kopanice a SKUEV3367 Holubyho kopanice do národného zoznamu území európskeho významu

Nádrže Modrého oka - Zubrohlava

20.01.2023 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0330 Dunitová skalka

19.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0330 Dunitová skalka do národného zoznamu území európskeho významu

Strategické územie Valaliky - SO 057 Preložka Valalického kanála

19.01.2023 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0262 Čajkovské bradlie

17.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0262 Čajkovské bradlie do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0263 Hodrušská hornatina

17.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0263 Hodrušská hornatina do národného zoznamu území európskeho významu

Vodná plocha-chovný rybník, Kolačno Ondrášová a Vodný zdroj – studňa

17.01.2023 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0257 Alúvium Ipľa

12.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0257 Alúvium Ipľa do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0811 Omšenská Baba

12.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0811 Omšenská Baba do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0380 Tematínske vrchy

10.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0380 Tematínske vrchy do národného zoznamu území európskeho významu

Fotovoltická elektráreň Rimavská Sobota

10.01.2023 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0274 Baské

09.01.2023 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0274 Baské do národného zoznamu území európskeho významu

LAKESIDE PARK 03

02.01.2023 Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0366 Drienčanský kras

21.12.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0366 Drienčanský kras do národného zoznamu území európskeho významu

Výrobná hala D - Scheuch Prievidza

20.12.2022 Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie

Vodná nádrž Žalobka-stavebné úpravy

20.12.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Rekonštrukcia mosta M721 cez Sokolovský potok pred obcou Jovsa

20.12.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0128 Rokoš

13.12.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0128 Rokoš do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0567 Turecký vrch

13.12.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0567 Turecký vrch do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0130 Zobor

08.12.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0130 Zobor do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0236 Bodrog

08.12.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0236 Bodrog do národného zoznamu území európskeho významu

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky

08.12.2022 Žiadosť o zrušenie súhlasov na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 1 podľa § 36 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov

Most M3671 cez potok Lodina za obcou Spišský Hrušov

05.12.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Most M4614 cez Jamnický potok

05.12.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Eltek IV. – prístavba skladu TPS

29.11.2022 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Obchodná galéria ARDIS Poltár + IBV ul. Slobody

28.11.2022 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

„Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“ .

23.11.2022 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0376 Vršatecké bradlá

22.11.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0376 Vršatecké bradlá do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0148 Vlára

21.11.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0148 Vlára do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0125 a SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy

16.11.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV0125 a SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy do národného zoznamu území európskeho významu

Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš

16.11.2022 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

SKUEV0163 Rudava

10.11.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0163 Rudava do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0220 Šaštínsky potok

10.11.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0220 Šaštínsky potok do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0314 Morava

10.11.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0314 Morava do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV0179 Červený rybník

09.11.2022 Oznámenie o prerokovaní zaradiť vybrané parcely lokality SKUEV0179 Červený rybník do národného zoznamu území európskeho významu

Areál POZANA - vodárenský zdroj pre hromadné zásobovanie pitnou vodou

09.11.2022 Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Fotovoltická elektráreň Sobrance

09.11.2022 Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie

Diaľnica D1 Turany – Hubová

08.11.2022 Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie

Plán likvidácie ložiska štrkopieskov v k. ú. Zábrež, parc. č. 528/5, 528/6 a 528/7, na roky 2021 - 2026

03.11.2022 Okresný úrad Žilina odbor starostlivosti o životné prostredie
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]