hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Úradná tabuľa - všetky oznamy

SKUEV4091 Lúky pri Liptovských Revúcach

15.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4091 Lúky pri Liptovských Revúcach do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4059 Kopčeky, Vojenné

15.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4059 Kopčeky, Vojenné do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4034 Konerad

15.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4034 Konerad do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4097 Lúky nad Hradiskom

15.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4097 Lúky nad Hradiskom do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3105 Spišskopodhradské travertíny

14.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3105 Spišskopodhradské travertíny do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4090 Údolie Hlinice

14.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4090 Údolie Hlinice do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4053 Kolibiská

14.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4053 Kolibiská do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4100 Pod Beskydom

13.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4100 Pod Beskydom do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4103 Lúky pod Tatrami

13.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4103 Lúky pod Tatrami do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3133 Hôrky

13.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3133 Hôrky do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3880 Prašická dubina

13.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3880 Prašická dubina do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4096 Gerlachovské lúky

13.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4096 Gerlachovské lúky do národného zoznamu území európskeho významu

Lávka pre chodcov, Oravská Jasenica

13.07.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

SKUEV4041 Chválov

12.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4041 Chválov do národného zoznamu území európskeho významu

Úprava brehu Tajovky

08.07.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

SKUEV3278 Brezovské Karpaty

02.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3278 Brezovské Karpaty do národného zoznamu území európskeho významu

Plán otvárky, prípravy a dobývania Gemerská Poloma - Mastenec na roky 2021 - 2040

02.07.2021 Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

SKUEV4068 Lúky a pasienky na Dubovej samote

01.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4068 Lúky a pasienky na Dubovej samote do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4048 Beňatinské a Inovecké lúky

01.07.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4048 Beňatinské a Inovecké lúky do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3728 Podpoľana

30.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3728 Podpoľana do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4081 Pod Dlhým vrchom a Homoľou

30.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4081 Pod Dlhým vrchom a Homoľou do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4067 Lúka Tvrdošovo

29.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4067 Lúka Tvrdošovo do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4070 Lúky na Holej hore

29.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4070 Lúky na Holej hore do národného zoznamu území európskeho významu

Rekonštrukcia mostného objektu v obci Vojtovce

25.06.2021 Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Vodný zdroj - studňa HVH-2

25.06.2021 Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

SKUEV4094 Lúky Horného Spiša

24.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4094 Lúky Horného Spiša do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4045 Šajba

24.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4045 Šajba do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4101 Pod Dubníkom

22.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4101 Pod Dubníkom do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4022 Pod vinicami

22.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4022 Pod vinicami do národného zoznamu území európskeho významu

Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

22.06.2021 Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar

21.06.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

SKUEV3048 Dukla

18.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3048 Dukla do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3814 Hubovo

17.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3814 Hubovo do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4021 Nový vrch

17.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4021 Nový vrch do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4030 Kozí Hrádok

16.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4030 Kozí Hrádok do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV3104 Homoľské Karpaty

16.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV3104 Homoľské Karpaty do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4032 Lúky pod Čičermanom

15.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4032 Lúky pod Čičermanom do národného zoznamu území európskeho významu

Aglomerácia Nová Baňa - Nová Baňa, Brehy Kanalizácia a ČOV

15.06.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

SKUEV4086 Repištianske lúky

14.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4086 Repištianske lúky do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4084 Pod Železník

14.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4084 Pod Železník do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4063 Kras Sásy

14.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4063 Kras Sásy do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4058 Fačkovské lúky

14.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4058 Fačkovské lúky do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4092 Lúky v Trlenskej doline

14.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4092 Lúky v Trlenskej doline do národného zoznamu území európskeho významu

Plán otvárky, prípravy a dobývania, Dobývací priestor Malá Bytča - lokalita Horný prúd II

11.06.2021 Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

SKUEV4078 Lúky za Viničným vrchom

10.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4078 Lúky za Viničným vrchom do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4079 Malý Kalický vrch

10.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4079 Malý Kalický vrch do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4064 Krasové lúky pri Držkovciach

10.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4064 Krasové lúky pri Držkovciach do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4049 Petrovecké lúky

08.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4049 Petrovecké lúky do národného zoznamu území európskeho významu

SKUEV4050 Pod dubinami

08.06.2021 Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4050 Pod dubinami do národného zoznamu území európskeho významu

Centrálne obstarávanie zariadení IKT s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie

08.06.2021 V termíne od 8.6.2021 do 21.6.2021 môžete zasielať svoje pripomienky
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]