hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Biotika a. s., Slovenská Ľupča

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Biotika a. s., Slovenská Ľupča podala dňa 22. marca 2024 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Úroveň ochrany 1 prestavuje nijaké alebo len zanedbateľné riziko.
Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 26. apríla 2024 na adresu: .