hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Analýza vplyvov balíka Fit for 55

Inštitút environmentálnej politiky viedol práce na podkladovej štúdii, ktorej cieľom bolo zhodnotiť prínosy i dopady balíka Fit for 55 pre Slovensko - tak parciálne v rámci jeho jednotlivých oblastí ako i prierezovo ako celok. Na to boli využité metódy, ktoré sa na odhadovanie vplyvov dívajú "zvrchu", konkrétne makro-ekonomický CGE model a model energetického systému CPS, ako aj cez odhadovanie „zospodu“ cez krivku marginálnych nákladov znižovania emisií, či iné ekonomické metódy.

Predložená verzia štúdie bola vypracovaná kolektívne viacerými analytickými jednotkami a inštitúciami štátnej správy  v marci 2022 ako interný podklad pre vládu SR pre tvorbu stanovísk k jednotlivým návrhom smerníc. Z tohto dôvodu nestihla byť predmetom recenzného konania, ale viaceré témy budú dopracované do podoby osobitných recenzovaných komentárov.