hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP3-2020/021632/Val

Dňa 08.04.2020 prijal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody) podnet organizácie ochrany prírody, t.j. Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Národného parku Malá Fatra (ďalej len „organizácia ochrany prírody“) na začatie konania k náhodnej ťažbe v zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v lesnom celku Varín, ktorý bol doručený na základe ohlásenia náhodnej ťažby zo dňa 25.03.2020, ktorých obhospodarovateľom je MEERKS, a.s., Košice, v nasledovnom rozsahu:


JPRL – 797_1

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – LS

Objem NŤ – 115 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

 

JPRL – 798a_1

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – LS

Objem NŤ – 125 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

 

JPRL – 799_1

Drevina – JD

Škodlivý činiteľ – VT

Objem NŤ – 85 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

 

JPRL – 808a

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – VT

Objem NŤ – 118 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

 

JPRL – 812c

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – VT

Objem NŤ – 145 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

 

JPRL – 871_1

Drevina – BK

Škodlivý činiteľ – VT

Objem NŤ – 128 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 


Podľa § 14 ods. 7 zákona, orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí konania vydal predbežné opatrenie, ktorým sa zabezpečí účel predmetného konania v zákonnom stanovenej lehote.