Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Ružomberok

OU-RK-OSZP-2020/003144-003

24.02.2020 výrub drevín rastúcich mimo lesa
Žiadateľ: Mgr. Beata Vrlíková, Ľubochnianska dolina 608/1, 034 91 Ľubochňa
Špecifikácia drevín: 420 ks stromov s obvodom kmeňov do 40 cm a cca 120 m2 krovitých porastov druhov jelša lepkavá, lieska obyčajná

OU-RK-OSZP-2020/003182

24.02.2020 Predmet konania : Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesa
Kataster : Ružomberok parcela E-KN7854
Žiadateľ : Jozef Žiaran, Ludrová 228