hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP3-2020/021086/Val

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku v súlade s § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov k.ú. Krasňany, mimo zastavaného územia obce.

 

 

Žiadateľ: Ing. Róbert Martynek a MUDr. Monika Martyneková, Predmetská 1712/40, 010 01 Žilina, v.z. ALORA STORE, s.r.o., Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina.