hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP3-2020/013698/Val

Dňa 10.02.2020 prijal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody) podnet organizácie ochrany prírody, t.j. Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Národného parku Malá Fatra (ďalej len „organizácia ochrany prírody“) na začatie konania k náhodnej ťažbe v zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v lesnom celku Varín, ktorý bol doručený na základe ohlásenia náhodnej ťažby zo dňa 03.02.2020 v nasledovnom rozsahu:

 

JPRL – 1466b
Drevina – SM
Škodlivý činiteľ – LS
Objem NŤ – 200 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

JPRL – 1470a
Drevina – SM
Škodlivý činiteľ – LS
Objem NŤ – 250 m3
Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra


Podľa § 14 ods. 7 zákona, orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí konania vydal predbežné opatrenie, ktorým sa zabezpečí účel predmetného konania v zákonnom stanovenej lehote.