hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-ZA-OSZP1_2022/027372/Buk

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti so spracovaním kalamitnej ťažby na území Rašelinísk Oravských Beskýd na lesnom celku Lokca.

Žiadateľ: Urbár - Pozemkové spoločenstvo obce Breza, Breza 200, 029 53 Podbiel.