hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/035917/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na vyznačenie cyklotrasy na území Tatranského národného parku a v jeho ochrannom pásme, v lokalite Žiarska dolina - Žiarska chata. Žiadateľ: Slovenský cykloklub, P.O.Box B-2, 921 01 Piešťany.