hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2024/039674/Skv

Žiadosť o súhlas v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na zásah do mokrade v súvislosti so stabilizáciou svahu vozovky drobného vodného toku Petrovička, ktorý na niekoľkých úsekoch (E-KN 2007/2, 4026, 4005) spôsobuje postupné uvoľňovanie svahu

Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Sever, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina